AKTUÁLNA SÚŤAŽ

BEZ ŠKÔLKY A ŠKOLY DETI NECHCÚ BYŤ, PRETO IDÚ SÚŤAŽIŤ !

Motivačno – zábavná súťaž pre deti, mládež a rodičov.

Súťaž je vhodná pre deti od 5 rokov a ich rodičov. Deti plnia dané aktivity a rodičia hodnotia ich snahu. Všetko prebieha formou zábavy. Deti sú motivované súťažou a preto sa snažia vykonávať dané aktivity čo najlepšie. Rodičia zodpovedne hodnotia dané činnosti.

  1. Na našej stránke si pozrite video k súťaži.
  2. Z webovej stránky si stiahnite pomôcky potrebné k súťaži ( BODOVNÍK a VYSVEDČENIE).
  3. Na webovej stránke si prečítajte Podmienky a pravidlá súťaže.
  4. Zapojte sa do súťaže podľa pokynov.

( Súbory na stiahnutie VYSVEDČENIE, BODOVNÍK ,Podmienky a pravidlá súťaže a Štatút súťaže).