KONTAKT

Názov: Občianske združenie SPOLOK DOBREJ NÁLADY
Adresa: Karpatské námestie 10A,
831 06 BRATISLAVA
IČO: 42364841
Zapísaný v registri: Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Číslo zápisu v registri: VVS/1-900/90-44242
Číslo účtu vedený vo  VÚB, a.s.,                     SK33 0200 0000 0042 7779 9554

tel.kontakt 0907764421