O NÁS

Sme

Občianske združenie SPOLOK DOBREJ NÁLADY (ďalej len „združenie“) sme neštátne, nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie osôb ( fyzických aj právnických) na celom území Slovenskej republiky.

POSLANIE činnosti združenia:

         Podporiť kvalitu spolunažívania a spolupráce.

CIEĽ činností združenia:

Prehĺbiť vzťahy spoluobčanov, spolupracovníkov, spolužiakov, rodín a to formou hier, súťaží a zábavy.

Hlavná činnosť združenia:

  • Organizovanie kultúrnych, spoločenských, osvetových, športových a vedomostných podujatí
  • Organizovanie súťaží, kvízov pre deti, mládež, rodiny a kolektívy
  • Organizovanie teambuildingov v pracovných kolektívoch
  • Organizovanie súťaží spoločenských hier
  • Organizovanie vedomostných súťaží
  • Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
  • Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti
  • Organizovanie víkendových pobytov, prázdninových táborov, stretnutia pre deti, mládež a rodín