PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Motivačno – zábavná súťaž

BEZ ŠKÔLKY A ŠKOLY DETI NECHCÚ BYŤ, PRETO IDÚ SÚŤAŽIŤ !

 1. Organizátor súťaže

Usporiadateľ a organizátor súťaže je:

Občianske združenie SPOLOK DOBREJ NÁLADY

IČO: 42 364 841

So sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06 BRATISLAVA

Registrované Ministerstvom vnútra SR, Drieňová 22, BRATISLAVA

Číslo registrácie: VVS/1-900/90-44242

( ďalej len ako „usporiadateľ“ alebo „Občianske združenie SPOLOK DOBREJ NÁLADY“

Občianske združenie SPOLOK DOBREJ NÁLADY (ďalej len „združenie“) je neštátne, nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie osôb ( fyzických aj právnických) na celom území Slovenskej republiky.

 1. Termín konania súťaže

Súťaž s názvom: BEZ ŠKÔLKY A ŠKOLY DETI NECHCÚ BYŤ, PRETO IDÚ SÚŤAŽIŤ !  (ďalej len ako „súťaž“) prebieha od 01.05.2020 do 31.08.2020  (ďalej len „čas konania súťaže“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“).

 1. Výhry v súťaži

Štandard výhry:

1x poukaz VÝLETNÍČEK  v hodnote 300€

1x poukaz ŠPORTOVNÍČEK v hodnote 200€

1x pokaz HRAJKO v hodnote 100€

1x poukaz MAŠKRTNÍČEK v hodnote 50€

1x pokaz VITAMÍNEK v hodnote 30€

Do tohto žrebovania bude zaradený každý účastník, ktorý sa zapojil do súťaže.

Extra výhra:

1x ,,VRECKOVÉ“ do rodiny vo výške nazbieraných bodov presne špecifikovné v pravidlách súťaže.

Do tohto žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý bude vzorne používať bodovník.

SuperExtra výhra:

1x  3-denný rodinný výlet do Disneylandu v Paríži – Francúzsko,  alebo 3-denný rodinný výlet do Legolandu v mestečku Günzburg  – Nemecko. Výherca si môže sám vybrať z týchto dvoch možností. Výherca si sám vyberie termín výletu, no najneskôr do decembra2021. Rodinného výletu sa môže zúčastniť toľko členov, koľko členov má rodina.

Do tohto žrebovania bude zaradený ten účastník,  ktorý do súťaže zapojil minimálne 5 rodín.

 1. Podmienky účasti v súťaži

Účasť v súťaži je možná za predpokladu dodržania podmienok súťaže definované týmito pravidlami súťaže.

Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony ( osoby, ktoré nemajú plnú spôsobilosť na právne úkony, sa môžu zúčastniť iba so súhlasom zákonného zástupcu).

 1. Vstup do súťaže
 1. Úhrada  vstupenky v sume 5€  na účet Občianskeho združenia, do správy pre príjemcu napísať vaše meno, priezvisko a telefónne číslo
 2. vytlačiť si z webu www……………………BODOVNÍK a VYSVEDČENIE
 3. Bodovník pravidelne používať a na konci súťaže vystaviť Vysvedčenie
 4. Súťaž ponúknuť do 5 rodín
 1. Pravidlá súťaže

BODOVNÍK  slúži rodičom na hodnotenie činností v ňom uvedenom. Rodič činnosti svojho dieťaťa hodnotí formou bodovania (výborný – červený bod, dobrý – žltý bod, nedostatočný – čierny bod).

VYSVEDČENIE vystaví rodič dieťaťu na základe bodov z Bodovníka na konci súťaže.

 1. Žrebovanie a termín

Začiatok súťaže začína 01.05.2020 a trvá do 31.08.2020

Organizátor bude v priebehu súťaže žrebovať mesačné Štandard výhry.

Termíny žrebovania: Štandard výhry  08.06.2020, 13.07.2020, 31.08.2020

Organizátor na konci súťaže vyžrebuje  Extra výhru a SuperExtra výhru.

Termín žrebovania: 31.08.2020

 1. Kontaktovanie výhercov a odovzdanie výhry:

Organizátor informuje výhercu o výhre telefonicky alebo emailom.

Organizátor a výherca sa dohodnú o odovzdaní výhry.

Výhra musí byť odovzdaná najneskôr do 5 dní od žrebovania.

Organizátor bude v priebehu súťaže losovať každý týždeň tzv. týždenné výhry

Motivačno – zábavná súťaž

 

Súbory na stiahnutie

VYSVEDČENIE

BODOVNÍK